首页 财经内容详情
哈希游戏(www.hx198.vip):Nghiêm cấm công chức Kho bạc Nhà nước yêu cầu khách hàng gửi thêm hồ sơ ngoài quy định

哈希游戏(www.hx198.vip):Nghiêm cấm công chức Kho bạc Nhà nước yêu cầu khách hàng gửi thêm hồ sơ ngoài quy định

分类:财经

标签: # game nft kiếm tiền

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

哈希游戏www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,哈希游戏开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏源码下载、出售。

,
Quản lý tiền mặt, tài sản quý tạm gửi tại Kho bạc Nhà nước Kiểm soát các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) vừa ký ban hành chỉ thị tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong nghiêm cấm công chức yêu cầu khách hàng gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài quy định.

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước, giám đốc các tỉnh thành phố chỉ đạo công chức thực hiện công tác kiểm soát chi thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, các văn bản chế độ mới liên quan đến thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 nói chung, các văn bản chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi ngân sách nói riêng để triển khai thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đảm bảo thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kho bạc Nhà nước nghiêm cấm cán bộ, công chức yêu cầu khách hàng gửi thêm hồ sơ ngoài quy định

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi và quy định về giao nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước đối với tất cả các nguồn vốn được giao quản lý đảm bảo đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước; Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch khi làm thủ tục thanh toán; tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ được quy định;

Chấp hành đúng quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ, không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 1 lần; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại Kho bạc Nhà nước mà không rõ lý do;

Đặc biệt, nghiêm cấm công chức kiểm soát chi yêu cầu khách hàng giao dịch phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ quy định phải gửi Kho bạc Nhà nước và không được yêu cầu gửi hồ sơ giấy trước khi chuyển hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (đối với trường hợp thực hiện giao dịch qua hệ thống dịch vụ công theo quy định);

Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất giám sát từ xa việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi.

Trường hợp phát hiện các cá nhân đơn vị thực hiện không đúng quy định, có thái độ ứng xử không phù hợp và có biểu hiện gây sách nhiễu, phiền hà với khách hàng giao dịch thì xử lý, kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan, giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể công chức thuộc phạm vi quản lý và nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị này.

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论